Schlötter Svenska AB har sedan årsskiftet 2010 förvärvat Galvour AB och är i och med detta en av Skandinaviens ledande leverantörer av nyckelfärdiga ytbehandlingsanläggningar. Vi ritar och konstruerar automatiska maskiner för olika typer av ytbehandling med speciellt anpassade vattenreningssystem för vår känsliga miljö. Genomarbetade konstruktioner och högkvalitativa underleverantörer har bidragit till vårt goda renommé, som givit oss kunder över hela världen.